ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး
(ကုန္သည္မ်ားႏွင့္စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း)
ဘုရင့္ေနာင္ကုန္စည္ဒိုင္ Website မွ
( 2015-02-27 ) ( 02:00PM )နာရီတြင္ ရရွိေသာ
တရားဝင္ပိတ္ေစ်း

  တစ္ပိႆာေစ်းႏႈန္း (က်ပ္)
  အနိမ့္ဆံုး/ အျမင့္ဆံုး
ေျမပဲဆီ 4000 / 4400
ႏွမ္းဆီ 4800 / 5000
စားအုန္းဆီ (လကၠား) 1380 / 1380
*** အခ်ိန္ႏွင့္အမွ်ေစ်းႏႈန္းအေျပာင္းအလဲျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။***