ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး
(ကုန္သည္မ်ားႏွင့္စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း)
ဘုရင့္ေနာင္ကုန္စည္ဒိုင္ Website မွ

( 2015-02-28 ) ( 02:00PM )နာရီတြင္ ရရွိေသာ
တရားဝင္ပိတ္ေစ်း

ျမန္မာ့ပဲမ်ဳိးစံု
ကုန္စည္ တစ္ပိႆာေစ်းႏႈန္း (က်ပ္)
ကုလားပဲလံုး ၈၆၀
ကုလားပဲလံုးၿဖဴၾကီး ၈၈၀/၉၀၀
စြန္တာနီ/ ျပာ ၈၃၀/၈၇၀
ပဲႀကီး (ကုန္း) ၁၀၇၅/၁၁၁၅
ပဲစဥ္းငံုနီRC (သစ္) ၉၁၈၀၀၀
စားေတာ္ပဲလံုး ၁၃၀၀/၁၃၃၅
ပဲလြန္းျဖဴ ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚ ၁၀၈၀/၁၁၀၀
ဘိုကိတ္ပဲ ၇၈၀/၈၀၀
မတ္ပဲ FAQ/RC(2014) ၈၅၁၀၀၀
မတ္ပဲ SQ/RC(2014) ၉၀၆၀၀၀(မွီျငမ္းေစ်းႏႈန္း)
ေျပာင္းဆံ ၃၉၅/၄၀၀

ျမန္မာ့ၾကက္သြန္နီ
ကုန္စည္ တစ္ပိႆာေစ်းႏႈန္း (က်ပ္)
ဆိပ္ျဖဴရွယ္ ၃၇၅
ဆိပ္ျဖဴလတ္ၾကီး ၃၅၀
ဆိပ္ျဖဴလတ္သန္႔ ၃၀၀
   
ျမန္မာ့ၾကက္သြန္ျဖဴ
ကုန္စည္ တစ္ပိႆာေစ်းႏႈန္း (က်ပ္)
ေတာင္ႀကီး ထူး- ၃ ၁၄၅၀
ေတာင္ႀကီး ထူး- ၄ ၂၀၅၀
   
ျမန္မာ့ငရုတ္
ကုန္စည္ တစ္ပိႆာေစ်းႏႈန္း (က်ပ္)
ေပ်ာ္ဘြယ္မိုးေထာင္ ၂၄၀၀/၂၆၅၀
ျငဳပ္ပြ(စိမ္းစား) ၅၀၀၀/၅၄၀၀
   
ျမန္မာ့မန္က်ည္းသီး
ကုန္စည္ တစ္ပိႆာေစ်းႏႈန္း (က်ပ္)
ေက်ာက္ပန္းေတာင္း(အသား) ၁၁၀၀/၁၄၀၀
ရမည္းသင္းပြင့္ကပ္(သစ္) ၇၅၀/၈၀၀
   
ျမန္မာ့သၾကား
ကုန္စည္ တစ္ပိႆာေစ်းႏႈန္း (က်ပ္)
သၾကား(ရွယ္) ၉၅၀
သၾကား(လတ္စ) ၈၅၀
   
ျမန္မာ့အာလူး
ကုန္စည္ တစ္ပိႆာေစ်းႏႈန္း (က်ပ္)
ဆင္ျဖဴကၽြန္း S1 ၆၃၀
ဆင္ျဖဴကၽြန္း S2 ၆၅၀
   
ျမန္မာ့ပုဇြန္ေျခာက္
ကုန္စည္ တစ္ပိႆာေစ်းႏႈန္း (က်ပ္)
ဖ်ာပံုေရႊပုဇြန္ရွယ္ ၃၈ဝဝဝ/၄၀ဝဝဝ
ျမိတ္ပုဇြန္ လတ္ ၁၄ဝဝဝ/၁၅၀ဝဝ
ရခိုင္ ေရႊပုဇြန္ရွယ္ ၁၇ဝဝဝ/၁၈ဝဝဝ
*** အခ်ိန္ႏွင့္အမွ်ေစ်းႏႈန္းအေျပာင္းအလဲျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ ***