ျမန္မာ႔ေငြေစ်း ( 2015-02-28   02:00PM )

၀ယ္ေစ်း ေရာင္းေစ်း
1USD-အေမရိကန္ ks 1034 ks 1035
1SGD-စကၤာပူ ks 751 ks 763
1EUR-ဥေရာပ ks 1142 ks 1160
*** အခ်ိန္ႏွင့္အမွ်ေစ်းႏႈန္းအေျပာင္းအလဲျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။***
 

ကမၻာ့ေငြေစ်း ( 2015-02-28   02:00PM )

စကၤာပူ -SGD 1.3627 ( 0.0002 )
ထိုင္း -Baht 32.366 ( -0.032 )
မေလးရွား -Ringgit 3.6162 ( 0 )
တရုတ္ -Yuan 6.2652 ( 0 )
အိႏိၵယ -Rupee 61.644 ( 0 )
ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ -Taka 77.879 ( 0 )
ေတာင္ကိုရီးယား -Won 1101.045 ( 0 )
ထိုင္၀မ္ -TWD 31.447 ( 0 )
ဂ်ပန္ -Yen 119.63 ( 0 )
ဥေရာပ -EUR 0.8931 ( -0.0004 )
ၾသစေၾတးလ် -AUD 1.2801 ( -0.0005 )
အဂၤလန္ -GBP 0.6477 ( 0 )
*** အခ်ိန္ႏွင့္အမွ်ေစ်းႏႈန္းအေျပာင္းအလဲျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။***